Условие задания:

4 Б.
Высветлі, у якіх словах на месцы пропуску пішацца мяккі знак, а ў якіх  — апостраф.
 
Шэсц…
 
Дзядз…ка
 
Кур…ёз
 
Інтэрв…ю
 
Узор для разважання: мяккі знак (раздзяляльны і змякчальны) пішацца пасля з, с, дз, л, л, н (конь, васьмёрка). Пасля іншых зычных літар пішацца апостраф (узгор’е). На стыку прыставак на з і с і каранёў таксама пішацца апостраф (уз’ехаць).