Условие задания:

6 Б.
Замест пропускаў у словах запішы ў або у (адказ аформі з малой літары).
 
Прэзіды…м
 
 
Шо…к
 
 
А…дыторыя