Условие задания:

6 Б.
Замест пропускаў у словах запішы д, т або дз, ц (адказ аформі з малой літары).
 
…яцінства
 
 
…ікавы
 
 
…ыск