Теория:

Класiфiкацыя зычных гукаў па цвёрдасці — мяккасці
Цвёрдыя: [в], [л], [м], заўсёды цвёрды [ў] і інш.;
Мяккія: [з’], [б’], заўсёды мяккі [й’] і  інш.;
Зацвярдзелыя: [ж], [ч], [ш], [дж], [р], [ц].

Спосабы змякчэння зычных гукаў
  1. Пры дапамозе наступнага ётавага галоснага (е, ё, ю, я, і): ціш, лета
  2. Пры дапамозе мяккага знака: дзень, пень
  3. Пры суседняй мяккасці:
    з, с перад мяккім зычным, акрамя г, к, х месці, сцерці, але скінуць);
    д, т перад мяккім [в'] (дзверы, цвёрды).