Условие задания:

4 Б.
Вызначы, у якім значэнні — прамым ці пераносным —  ужыты назоўнікі.
 
Шэрая смуга
 
Мяжа жыцця
 
Драпежная рыска
 
Вясна жыцця