Условие задания:

1,5 Б.
“Пазнай” паняцці па іх азначэннях.
 
 — адна з галоўных здольнасцяў чалавека як разумнай істоты.
Таго, каму адрасуюцца звесткі пра навакольны свет, называюць .
Тэрмін   абазначае працэс выкарыстання разнастайных моўных адзінак у зносінах .