Условие задания:

2 Б.
Замяні словазлучэнні з дзеепрыметнікам сінанімічным спалучэннем дзеяслова са словам які. (Абавязкова стаў коску перад словам які).
Прыклад:
 
апалыя лісты — лісты, якія апалі.
дрыжачыя галінкі -