Условие задания:

2 Б.
Раскрый дужкі, ставячы дзеепрыметнікі ў адпаведнай форме. Вызнач род, лік, склон дзеепрыметнікаў.
 
Вечную памяць народа заслужыла Еўфрасіння Полацкая дзякуючы свайму ахвярнаму жыццю, (прысвечаны) асвеце нашых продкаў.