Технологическая карта:

Теория

Номер Название Описание
1. Дзеепрыметнікавы зварот Фарміраванне ў вучняў паняцця пра дзеепрыметнікавы зварот, асэнсаванне яго сінтаксічнай ролі.
2. Знакі прыпынку пры дзеепрыметнікавым звароце Асэнсаванне вучнямі ўмоў пастаноўкі знакаў прыпынку пры дзеепрыметнікавым звароце.

Задания

Номер Название Вид Сложность Баллы Описание
1. Выберы правільны адказ 1 вид - рецептивный лёгкое 1 Б. Заданне дазваляе засвоіць тэарытычныя асновы паняцця пра дзеепрыметнікавы зварот і пастаноўку знакаў прыпынку пры ім.
2. Адзнач правільны варыянт 1 вид - рецептивный лёгкое 1 Б. Заданне дазваляе выпрацаваць уменне знаходзіць дзеепрыметнікавы зварот у сказе, правільна вызначаць яго межы, адрозніваць паяснёнае слова.
3. Размяркуй словазлучэнні 1 вид - рецептивный лёгкое 2 Б. Заданне дапамагае ўсвядоміць паняцце дзеепрыметнікавага звароту як словазлучэння з галоўным словам дзеепрыметнікам.
4. Выпішы са сказаў 1 вид - рецептивный среднее 2 Б. Заданне садзейнічае замацаванню паняцця дзеепрыметнікавага звароту як дзеепрыметніка з залежнымі ад яго словамі.
5. Пастаў правільна знакі прыпынку 1 вид - рецептивный среднее 3 Б. Заданне дазваляе выпрацаваць пунктуацыйныя навыкі пастаноўкі знакаў прыпынку пры дзеепрыметнікавых зваротах.
6. Спалучы правіла 1 вид - рецептивный среднее 3 Б. Заданне на замацаванне правіла пастаноўкі знакаў прыпынку пры дзеепрыметнікавым звароце ў залежнасці ад яго месца ў адносінах да паяснёнага слова і ў залежнасці ад спосабу выражэння паяснёнага слова.
7. Пастаў знакі прыпынку 1 вид - рецептивный среднее 3 Б. Заданне накіравана на выпрацоўку пунктуацыйных навыкаў правільнай пастаноўкі знакаў прыпынку ў сказах з дзеепрыметнікавымі зваротамі.
8. Выпраў памылкі 2 вид - интерпретация сложное 3 Б. Заданне садзейнічае развіццю лагічнага мыслення, культуры маўлення праз правільнае ўжыванне дзеепрыметнікавых зваротаў.
9. Дапасуй дзеепрыметнікавыя звароты 2 вид - интерпретация сложное 4 Б. Заданне дапамагае развіваць уменне дапасоўваць дзеепрыметнікавыя звароты да паяснёнага слова ў патрэбнай форме.

Тесты

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Трэніровачны тэст Дзеепрыметнікавы зварот 00:15:00 среднее 8 Б. Трэніровачны тэст садзейнічае замацаванню тэарытычных ведаў пра дзеепрыметнікавы зварот, паняцця дзеепрыметнікавага звароту як дзеепрыметніка з залежнымі ад яго словамі, выпрацоўцы пунктуацыйных навыкаў пастаноўкі знакаў прыпынку пры дзеепрыметнікавым звароце.

Проверочные тесты (скрыты от учеников)

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Дамашняя работа 00:20:00 среднее 12 Б. Работа дазваляе сфарміраваць у вучняў паняцце пра дзеепрыметнікавы зварот, асэнсаванць яго сінтаксічную ролю і ўмовы пастаноўкі знакаў прыпынку пры дзеепрыметнікавым звароце, замацаваць правіла пастаноўкі знакаў прыпынку пры дзеепрыметнікавым звароце ў залежнасці ад яго месца ў адносінах да паяснёнага слова і ў залежнасці ад спосабу выражэння паяснёнага слова, выпрацаваць пунктуацыйных навыкі правільнай пастаноўкі знакаў прыпынку ў сказах з дзеепрыметнікавымі зваротамі.
2. Праверачная работа 00:20:00 среднее 20 Б. Праверачная работа дазваляе праверыць узровень сфарміраванасці ўмення знаходзіць дзеепрыметнікавы зварот у сказе, правільна вызначаць яго межы, адрозніваць паяснёнае слова, пунктуацыйных навыкаў пастаноўкі знакаў прыпынку пры дзеепрыметнікавых зваротах.