Условие задания:

3 Б.
Выпраў памылкі, дапушчаныя ва ўжыванні дзеепрыметнікавых зваротаў. Запішы сказы правільна.
 
Узор:
 
Зарослая алея травою давяла мяне да самай агароджы. — Зарослая травою алея давяла мяне да самай агароджы.
  
Абветраныя і патрэсканыя рукі ад цяжкай працы бабуля ў час размовы хавала пад сталом.