Условие задания:

2 Б.
Выпішы са сказаў дзеепрыметнікавыя звароты.
 
Обрати внимание!
Знакі прыпынку ў некаторых сказах не пастаўлены наўмысна!
 
Узор:
 
Паветра напоенае густымі пахамі хвоі навісла шызаватай смугой. — напоенае густымі пахамі хвоі.
  
Вецер рваў з прыдарожнай дзікай грушы хмару лісця счарнелага ад дажджу.