Условие задания:

3 Б.
Пастаў замест лічбаў, дзе неабходна, знакі прыпынку пры дзеепрыметнікавых зваротах.
 
Разамлелая за гарачы чэрвеньскі дзень (1) рака (2) цякла павольна.
 
(1)
 
(2)