Технологическая карта:

Теория

Номер Название Описание
1. Скланенне дзеепрыметнікаў Азнаямленне вучняў са скланеннем поўных дзеепрыметнікаў, асэнсаванне імі правапісу склонавых канчаткаў дзеепрыметнікаў.

Задания

Номер Название Вид Сложность Баллы Описание
1. Адзнач словазлучэнні 1 вид - рецептивный лёгкое 2 Б. Заданне на выпрацоўку ўмення вызначаць канчаткі дзеепрыметнікаў у розных склонах.
2. Выпішы дзеепрыметнік, абазнач канчатак 1 вид - рецептивный лёгкое 1 Б. Заданне на пазнаванне дзеепрыметнікаў у сказах, выпрацоўку ўмення вызначаць канчаткі дзеепрыметнікаў.
3. Укажы склон дзеепрыметніка 1 вид - рецептивный лёгкое 1 Б. Заданне на выпрацоўку ўмення знаходзіць памылкі ў канчатках дзеепрыметнікаў пры іх скланенні.
4. Праскланяй дзеепрыметнік 1 вид - рецептивный среднее 2 Б. Заданне на выпрацоўку ўмення скланяць дзеепрыметнікі, правільна ўжываць іх канчаткі ў розных склонах.
5. Пастаў дзеепрыметнік у патрэбную форму 1 вид - рецептивный среднее 3 Б. Заданне на выпрацоўку ўмення ўжываць дзеепрыметнікі ў правільнай форме.
6. Запішы дзеепрыметнікі ў патрэбнай форме 1 вид - рецептивный среднее 3 Б. Заданне на выпрацоўку ўмення ставіць дзеепрыметнікі ў патрэбную форму, вызначаць іх склон, лік, род.
7. Выпішы дзеепрыметнікі 1 вид - рецептивный среднее 3 Б. Заданне на выпрацоўку ўмення знаходзіць дзеепрыметнікі і паяснёныя імі назоўнікі ў сказах, вызначаць склон дзеепрыметнікаў.
8. Складзі сказ 2 вид - интерпретация сложное 4 Б. Заданне дазваляе выпрацаваць уменне будаваць сказы, выкарыстоўваючы дзеепрыметнікі, ставіць іх у патрэбную форму, правільна вызначаць канчатак, ужываць дзеепрыметнікі ў пісьмовым маўленні.
9. Знайдзі памылку і выпішы правільна 2 вид - интерпретация сложное 4 Б. Заданне дазваляе выпрацаваць уменне знаходзіць дзеепрыметнікі, правільна ўжываць канчаткі дзеепрыметнікаў у розных склонах.

Тесты

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Трэніровачны тэст Скланенне дзеепрыметнікаў 00:15:00 среднее 9 Б. Трэніровачны тэст дае магчымасць адпрацаваць навык правільна скланяць дзеепрыметнік, ставіць яго ў адпаведную граматычную форму, правільна ўжываць канчаткі дзеепрыметнікаў у розных формах.

Проверочные тесты (скрыты от учеников)

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Дамашняя работа 00:20:00 среднее 11,5 Б. Тэст дазваляе вызначыць узровень сфарміраванасці ў вучняў уменняў скланяць дзеепрыметнікі, ставіць дзеепрыметнікі ў патрэбную форму, вызначаць іх канчаткі і граматычныя прыметы, знаходзіць памылкі ў канчатках дзеепрыметнікаў, ужываць дзеепрыметнікі ва ўласным маўленні.
2. Праверачная работа 00:20:00 среднее 17 Б. Праверачная работа дазваляе выявіць узровень ведаў вучняў пра скланенне дзеепрыметніка, узровень сфарміраванасці ў вучняў уменняў скланяць дзеепрыметнікі, вызначаць іх канчаткі, знаходзіць памылкі ў канчатках дзеепрыметнікаў, ставіць дзеепрыметнікі ў адпаведную граматычную форму, вызначаць іх граматычныя прыметы, складаць сказы з дзеепрыметнікамі.