Условие задания:

4 Б.
Складзі сказы, змяняючы, калі трэба, форму дадзеных слоў. Выпішы ўжыты ў сказе дзеепрыметнік і яго канчатак.
 
Увага! Парадак слоў у сказе змяняць не трэба.
 
За, густы, частакол, віднеюцца, ужо, крыху, пажаўцелы, клёны, і, ліпы.
 
 
Дзеепрыметнік , канчатак .