Условие задания:

1 Б.
Выпішы са сказа дзеепрыметнік у той форме, у якой ён стаіць. Абазнач яго канчатак.
Прыклад:
 
Пульхныя рукі повара былі белыя, нібы вылепленыя з цеста. — вылепленыя, канчатак -ыя.
У небе, скрозь усыпаным зоркамі, ззяў срэбны месяц.
 
дзеепрыметнік , канчатак .