Условие задания:

1 Б.
Адзнач рад, у якім усе злучнікі састаўныя.