Условие задания:

1 Б.
Адзнач рад, у якім правільна выпісаны злучнікі са сказа.
 
Калі ўсе сабраліся і нарэшце занялі месцы, прыйшоў настаўнік.