Условие задания:

1,5 Б.
Адзначце рады, у якіх усе словы могуць з'яўляцца злучнікамі.