Технологическая карта:

Теория

Номер Название Описание
1. Пабочныя і ўстаўныя канструкцыі Тэарэтычны матэрыял аб пабочных і ўстаўных канструкцыях.
2. Знакі прыпынку пры пабочных канструкцыях Тэарэтычны матэрыял аб правілах пастаноўкі знакаў прыпынку пры пабочных канструкцыях.
3. Як адрозніць пабочныя канструкцыі ад непабочных? Тэарэтычны матэрыял аб тым, як адрозніць пабочныя канструкцыі ад непабочных.

Задания

Номер Название Вид Сложность Баллы Описание
1. Што могуць выражаць пабочныя канструкцыі? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Вызначыць, што могуць выражаць пабочныя канструкцыі.
2. Як адрозніць пабочныя словы ад непабочных? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Вызначыць асноўныя спосабы, як размежаваць пабочныя і непабочныя словы.
3. Чым адрозніваюцца пабочныя канструкцыі ад устаўных? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Вызначыць, чым непадобныя пабочныя канструкцыі да ўстаўных.
4. Якія словы могуць быць пабочнымі? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Вызначыць словы, якія ў сказах могуць быць пабочнымі.
5. Пабочныя словы ці сказы? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Вызначыць, у якіх выпадках прыведзены пабочныя словы, а ў якіх — сказы.
6. Пабочная ці ўстаўная канструкцыя? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Указаць, у якім сказе ўжываецца пабочная канструкцыя, а ў якім — устаўная.
7. У якіх сказах словы пабочныя, а ў якіх — не? 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Вызначыць, якія сказы ўскладнены пабочнымі словамі, а якія — не.
8. Расстаў знакі прыпынку пры пабочных канструкцыях 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Расставіць знакі прыпынку пры пабочных канструкцыях.
9. Расстаў знакі прыпынку пры ўстаўных канструкцыях 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Расставіць знакі прыпынку пры ўстаўных канструкцыях.

Тесты

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Трэніроўка Пабочныя і ўстаўныя канструкцыі, знакі прыпынку 00:07:00 среднее 15 Б. Заданні тэставай работы (1—2 узроўняў складанасці) скіраваны на выпрацоўку і практычнае замацаванне такіх уменняў і навыкаў, як адрозненне пабочных і непабочных, пабочных і ўстаўных канструкцый; адрозненне слоў, якія адначасова могуць быць як пабочнымі, так і не.

Проверочные тесты (скрыты от учеников)

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Дамашняя работа Пабочныя і ўстаўныя канструкцыі, знакі прыпынку 00:07:00 среднее 19,5 Б. Заданні тэставай работы (1, 3 узроўняў складанасці) прапаноўваюцца ў якасці дамашняй работы, скіраваны на выпрацоўку і практычнае замацаванне уменняў і навыкаў, заснаваных на пастаноўцы знакаў прыпынку пры пабочных і ўстаўных канструкцыях.
2. Праверачная работа Пабочныя і ўстаўныя канструкцыі, знакі прыпынку 00:20:00 среднее 43,5 Б. Заданні тэставай работы (1—4 узроўняў складанасці) прапаноўваюцца ў якасці праверкі засвоеных ведаў па тэме, скіраваны на праверку такіх выпрацаваных пры папярэднім выкананні практыкаванняў уменняў і навыкаў, як адрозненне пабочных і непабочных, пабочных і ўстаўных канструкцый; адрозненне слоў, якія адначасова могуць быць як пабочнымі, так і не; пастаноўка знакаў прыпынку пры пабочных і ўстаўных канструкцыях.