Условие задания:

4 Б.
У якіх выпадках прыведзены пабочныя словы, а ў якіх — сказы?
 
На жаль
 
Не пры вас кажучы
 
Аднак
 
Як усім вядома
 
Узор для разважання: пабочныя канструкцыі не з’яўляюцца членамі сказа, аднак умоўна яны нагадваюць словы (складаюцца з аднаго слова) ці сказы (звычайна складаюцца з назвы прадмета і абазначэння таго, што робіць гэты прадмет). Напрыклад, на шчасце (пабочнае слова) і як сцвярджаюць гісторыкі (пабочны сказ).