Условие задания:

1,5 Б.
Высветлі, якія сцвярджэнні, што датычаць звароткаў, правільныя, а якія — памылковыя.
 
Звароткі выконваюць ролю даданых членаў сказа
 
Звароткі заўсёды неразвітыя
 
Зваротак не можа выносіцца за межы сказа, г.зн. быць асобным сказам