Условие задания:

2 Б.
Высветлі, якія сцвярджэнні характарызуюць сутнасць адасаблення.
 
Выдаленне канструкцый па–за межы сказа
 
Выдзяленне пэўных членаў сказа дужкамі
 
Сэнсавае і інтанацыйнае выдзяленне галоўных членаў сказа
 
Пунктуацыйнае выдзяленне азначэнняў, акалічнасцяў коскамі або працяжнікамі