Технологическая карта:

Теория

Номер Название Описание
1. Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, знакі прыпынку Тэарэтычны матэрыял аб адасобленых акалічнасцях, знаках прыпынку пры іх.

Задания

Номер Название Вид Сложность Баллы Описание
1. Якія сцвярджэнні раскрываюць прыметы акалічнасці правільна? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Вызначыць, яякое са сцвярджэнняў не супярэчыць сутнасці акалічнасці як члена сказа.
2. Выпішы са сказа адасобленую акалічнасць 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Выпісаць са сказа адасобленую акалічнасць.
3. Ці могуць адасабляцца наступныя словы? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Вызначыць, ці могуць адасабляцца прыведзеныя словы (у якасці акалічнасцяў).
4. Якія спалучэнні слоў з’яўляюцца дзеепрыслоўнымі зваротамі? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Вызначыць, якія спалучэнні слоў з’яўляюцца дзеепрыслоўнымі зваротамі.
5. Ці ёсць у сказах адасобленыя акалічнасці? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Высветліць, ці ўжываюцца ў сказах адасобленыя акалічнасці.
6. У якіх выпадках адзіночнае дзеепрыслоўе адасабляецца? 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Высветліць, перад ці пасля галоўнага слова адасабляецца адзіночнае дзеепрыслоўе.
7. У якіх выпадках дзеепрыслоўны зварот не выдзяляецца? 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Высветліць, у якіх сказах развітая акалічнасць не адасабляецца.
8. Расстаў знакі прыпынку пры адасобленых акалічнасцях 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Расставіць знакі прыпынку пры адасобленых акалічнасцях.

Тесты

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Трэніроўка Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, іх інтанаванне, знакі прыпынку 00:07:00 среднее 15 Б. Заданні тэставай работы (1—2 узроўняў складанасці) скіраваны на выпрацоўку і практычнае замацаванне такіх уменняў і навыкаў, як знаходжанне ў сказах адасобленых акалічнасцяў; высвятленне прычын іх адасаблення ці не.

Проверочные тесты (скрыты от учеников)

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Дамашняя работа Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, іх інтанаванне, знакі прыпынку 00:07:00 среднее 19,5 Б. Заданні тэставай работы (1 і 3 узроўняў складанасці) прапаноўваюцца ў якасці дамашняй работы, скіраваны на выпрацоўку і практычнае замацаванне уменняў і навыкаў, заснаваных на пастаноўцы знакаў прыпынку пры адасобленых акалічнасцях.
2. Праверачная работа Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, іх інтанаванне, знакі прыпынку 00:20:00 среднее 42,5 Б. Заданні тэставай работы (1—4 узроўняў складанасці) прапаноўваюцца ў якасці праверкі засвоеных ведаў па тэме, скіраваны на праверку такіх выпрацаваных пры папярэднім выкананні практыкаванняў уменняў і навыкаў, як знаходжанне ў сказах адасобленых акалічнасцяў; высвятленне прычын іх адасаблення ці не; пастаноўка знакаў прыпынку ў сказах з дадзенымі сінтаксічнымі канструкцыямі.