Условие задания:

6 Б.
Запішы сказы, адасобіўшы (коскамі) ці не акалічнасці (прозвішча аўтара ўказваць не трэба).
 
Гуляючы розуму не прыдбаеш (Прыказка).
 
 
Усе мы падумаўшы і паразважаўшы пайшлі ў лес.
 
 
Ён размаўляў седзячы за сталом.