Условие задания:

4 Б.
Высветлі, ці ўжываюцца ў сказах адасобленыя акалічнасці.
 
На Палессі пачалася засуха.
 
Даганяючы, не нацалуешся (Прыказка).
 
Выпрастаўшыся высока ўгору, рос каля берага лазняк.
 
Палюбіўшы ў дзяцінстве родныя прасторы, не забуду іх ніколі!
 
Узор для разважання: акалічнасці, выражаныя дзеепрыслоўямі ці дзеепрыслоўнымі зваротамі, звычайна адасабляюцца. Напрыклад, Выканаўшы заданне (дзеепрыслоўны зварот), вучні паднялі рукі ўгору.