Условие задания:

4 Б.
Вызначы, ці могуць адасабляцца прыведзеныя ніжэй словы (у якасці акалічнасцяў).
 
Асэнсаваўшы
 
Пачысціўшы
 
Пілуючы
 
Абрэзваць
 
Узор для разважання: акалічнасці, выражаныя дзеепрыслоўямі ці дзеепрыслоўнымі зваротамі, звычайна адасабляюцца. Напрыклад, Выканаўшы заданне (дзеепрыслоўны зварот), вучні паднялі рукі ўгору. Дзеясловы не адасабляюцца.