Условие задания:

4 Б.
Высветлі, якія спалучэнні слоў у сказах могуць быць дзеепрыслоўнымі зваротамі (адказ «так»), а якія — дзеепрыметнымі (адказ «не»).
 
Гаварыў, знаходзячыся на прыпынку
 
Прачытаўшы твор, расслабіўся
 
Адчуўшы небяспеку, прыслухаўся
 
Памытая намі падлога
 
Узор для разважання: дзеепрыслоўныя звароты складаюцца з дзеепрыслоўяў (адказваюць на пытанні акалічнасці) разам з залежнымі словамі, а ў дзеепрыметным звароце галоўным словам з’яўляецца дзеепрыметнік (адказвае на пытанне азначэння які?). Напрыклад, ішоў, моцна згорбіўшыся (ішоў як?) — дзеепрыслоўны зварот; кніга, разгорнутая мною (кніга якая?) — дзеепрыметны зварот.