Условие задания:

1,5 Б.
Якое са  сцвярджэнняў не супярэчыць сутнасці акалічнасці як члена сказа?
 
Часціна мовы, якая адказвае на пытанні ўскосных склонаў
 
Член сказа, які адказвае на пытанні роднага, давальнага, вінавальнага і творнага склонаў
 
Акалічнасць размяшчаецца толькі ў пачатку і сярэдзіне сказа