Сложность:
00:07:00

Список заданий:

15 Б.
1. Якія сцвярджэнні адносна акалічнасці як члена сказа правільныя, а якія — не? 1,5 Б.
2. Выпішы са сказа адасобленую акалічнасць 1,5 Б.
3. Ці могуць адасабляцца наступныя словы? 4 Б.
4. Якія спалучэнні слоў з’яўляюцца дзеепрыслоўнымі зваротамі? 4 Б.
5. Ці ёсць у сказах адасобленыя акалічнасці? 4 Б.