Условие задания:

1,5 Б.
Якое са  сцвярджэнняў не супярэчыць сутнасці ўдакладняльных членаў сказа?
 
Могуць удакладняцца розныя члены сказа
 
Удакладняльныя члены вымаўляюцца павышаным голасам
 
Удакладняльныя члены сказа выдзяляюцца, як правіла, працяжнікамі