Теория:

Удакладняльнымі называюцца такія члены сказа, якія звужаюць, канкрэтызуюць, дэталізуюць змест іншых членаў сказа: Заўсёды, днём і ноччу, памятай пра сваіх бацькоў.
Удакладняцца могуць усе члены сказа (як галоўныя, так і даданыя).

Прысутныя, нават дзеці, засмяяліся.

Працаваць, даставаць рыбу з лодкі і адносіць на кірмаш, Санцьяга падабалася.

Яе, кнігу, ніхто не заўважыў.

Стракатыя, у рознакаляровыя кветкі, спадніца Марыі чамусьці не спадабалася.

Тут, каля весніц, было падмецена.
 
Удакладняльныя члены сказа на пісьме, як правіла, выдзяляюцца коскамі (зрэдку – працяжнікамі), а пры чытанні вымаўляюцца паніжаным голасам і ў больш хуткім тэмпе.
 
У якасці ўдакладняльных членаў сказа разглядаюцца спалучэнні са словамі асабліва, нават, пераважна, найперш, напрыклад, у першую чаргу, у тым ліку, галоўным чынам і інш., калі яны маюць адценне выдзяляльнасці, перадаюць дадатковыя заўвагі, тлумачэнні:

Высотныя дамы, асабліва новабудоўлі, з’яўляюцца асаблівай старонкай ў гарадской архітэктуры.

Дзеці, пераважна пяцікласнікі, віталі пісьмененіка гучнымі апладысментамі.
Удакладненне не адбываецца, калі наступны член сказа мае больш шырокае значэнне ў параўнанні з папярэднім:

Каля елкі ў лесе вырас незвычайны грыб.

У студні каля дома вечарам можна ўбачыць зоркі.