Условие задания:

4 Б.
Высветлі, ці ўжываюцца ў сказах параўнальныя звароты.
 
І гудуць, і гудуць па азімай раллі трактары (Максім Танк).
 
Плыве, плыве за хмарай хмара... (П. Трус).
 
Сосны і вязы, дубы і асіны вакол возера вартай пасталі (Янка Купала).
 
Матчына сэрца вялікае і пяшчотнае.
 
Узор для разважання: калі ў сказе выкарыстоўваюцца канструкцыі з параўнальнымі злучнікамі (як, нібы, быццам, бы, што і інш.), якія шляхам параўнання раскрываюць змест іншых членаў сказа, то гэта параўнальныя звароты: Бы родных (параўнальны зварот), сустрэлі нас у Івановых.