Условие задания:

1,5 Б.
Якое са  сцвярджэнняў не супярэчыць сутнасці параўнальных зваротаў як сінтаксічнай канструкцыі?
 
Гэта заўсёды самастойнае(ыя) і службовае словы.
 
Пры параўнальных зваротах злучнік ужываецца заўсёды.
 
Параўнальныя звароты могуць знаходзіцца ў сярэдзіне сказа.