Условие задания:

6 Б.
Запішы сказы, выдзеліўшы коскамі ці не параўнальныя звароты са злучнікам як (прозвішча аўтара ўказваць не трэба).
 
Навука выхавання як ні адна з навук сваім прызначэннем найбольш блізкая народу (В. Вітка).
 
 
Як зараз помню той ціхі майскі вечар (М. Мятліцкі).
 
 
Пары кругам быццам бурай закружыліся віхурай (А. Русак).