Технологическая карта:

Теория

Номер Название Описание
1. Абагульняльныя словы пры аднародных членах Тэарэтычны матэрыял аб абагульняльных словах.

Задания

Номер Название Вид Сложность Баллы Описание
1. Якія асаблівасці абагульняльных слоў адзначаны правільна? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Вызначыць, якія асаблівасці абагульняльных слоў адзначаны правільна.
2. Якой часцінай мовы з’яўляецца абагульняльнае слова? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Высветліць часцінамоўную прыналежнасць слоў, якія могуць быць у пэўным кантэксце абагульняльнымі.
3. Ці ёсць у сказах абагульняльныя словы? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Высветліць, ці ёсць у сказах абагульняльныя словы.
4. Ці правільна падабрана абагульняльнае слова? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Вызначыць, ці дарэчна ўказана абагульняльнае слова да аднародных членаў сказа.
5. У якім месцы адносна аднародных членаў знаходзіцца абагульняльнае слова? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Вызначыць, у якім месцы адносна аднародных членаў знаходзіцца абагульняльнае слова.
6. Выпішы са сказа абагульняльнае слова 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Выпісаць са сказа абагульняльнае слова.
7. Ці патрэбнае двукроп’е пры абагульняльным слове? 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Вызначыць, ці варта ставіць двукроп’е пры абагульняльным слове.
8. Ці патрэбны працяжнік пры абагульняльным слове? 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Вызначыць, ці варта ставіць працяжнік пры абагульняльным слове.
9. Расстаў знакі прыпынку ў сказе з абагульняльным словам 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Расставіць знакі прыпынку ў сказе з абагульняльным словам.

Тесты

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Трэніроўка Абагульняльныя словы пры аднародных членах 00:07:00 среднее 15 Б. Заданні тэставай работы (1—2 узроўняў складанасці) скіраваны на выпрацоўку і практычнае замацаванне такіх уменняў і навыкаў, як вызначэнне часцінамоўнай прыналежнасці абагульняльных слоў; пошук такіх слоў у прапанаваным кантэксце; вызначэнне іх месца ў у сказах.

Проверочные тесты (скрыты от учеников)

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Дамашняя работа Абагульняльныя словы пры аднародных членах 00:07:00 среднее 19,5 Б. Заданні тэставай работы (3—4 узроўняў складанасці) прапаноўваюцца ў якасці дамашняй работы, скіраваны на выпрацоўку і практычнае замацаванне уменняў і навыкаў, заснаваных на пастаноўцы знакаў прыпынку пры абагульняльных словах.
2. Праверачная работа Абагульняльныя словы пры аднародных членах 00:20:00 среднее 43,5 Б. Заданні тэставай работы (1—4 узроўняў складанасці) прапаноўваюцца ў якасці праверкі засвоеных ведаў па тэме, скіраваны на праверку такіх выпрацаваных пры папярэднім выкананні практыкаванняў уменняў і навыкаў, як вызначэнне часцінамоўнай прыналежнасці абагульняльных слоў; пошук такіх слоў у прапанаваным кантэксце; вызначэнне іх месца ў у сказах; пунктуацыйнае афармленне.