Условие задания:

1,5 Б.
Высветлі, якія сцвярджэнні адносна абагульняльных слоў правільныя, а якія — памылковыя.
 
Абагульняльныя словы ўжываюцца толькі пры радзе аднародных членаў сказа
 
У сказе можа быць некалькі абагульняльных слоў пры адным радзе аднародных членаў
 
У сказе абагульняльнае слова можа быць толькі даданым членам сказа