Условие задания:

6 Б.
Вызначы, ці варта ставіць працяжнік пры абагульняльным слове ў наступных сказах (знакі прыпынку пры абагульняльным слове не расстаўлены).
 
Малыя і дарослыя ўсе высыпалі на вуліцу.
 
Сцяпан, Сашка і Віктар усе прыйшлі на раку.
 
Хутка ўсё патанула ў снежнай завірусе хаты, адрыны, пуні.