Условие задания:

1,5 Б.
Высветлі часцінамоўную прыналежнасць наступных слоў, якія могуць быць у пэўным кантэксце абагульняльнымі.Адказ запішы з малой літары, напрыклад: назоўнік, прыметнік.
 
Усё
 
 
Заўсёды
 
 
Пра ўсіх