Условие задания:

4 Б.
Высветлі, перад ці пасля аднародных членаў знаходзіцца абагульняльнае слова.
 
Жывое асяроддзе: жывёлы, птушкі, расліны — акружаюць нас навокал (В. Вольскі).
 
Ад снегу і ветру трасецца ўсё на свеце: вёска, ферма, платы і белы лог ля ракі (І. Пташнікаў).
 
Зелена было ўсюды: у полі, на гародах і балотах (І. Мележ).
 
Вецер усё мацнеў, і хутка ўсё: неба, і дарога, і чэзлыя балотныя хмызнякі — патанула ў снежнай завірусе (Якуб Колас).