Сложность:
00:07:00

Список заданий:

15 Б.
1. Якой часцінай мовы з’яўляецца абагульняльнае слова? 1,5 Б.
2. Ці ёсць у сказах абагульняльныя словы? 1,5 Б.
3. Ці правільна падабрана абагульняльнае слова? 4 Б.
4. У якім месцы адносна аднародных членаў знаходзіцца абагульняльнае слова? 4 Б.
5. Выпішы са сказа абагульняльнае слова 4 Б.