Технологическая карта:

Теория

Номер Название Описание
1. Паглыбленне паняцця пра апісанне як тып маўлення Тэарэтычны матэрыял аб апісанні як тыпе маўлення.

Задания

Номер Название Вид Сложность Баллы Описание
1. Суаднясі тып маўлення з асноўнымі яго характарыстыкамі 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Суаднесці тып маўлення з асноўнымі яго характарыстыкамі.
2. Якія рысы характэрныя для тэкстаў–апісанняў? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Вызначыць, якія з характарыстык суадносяцца з такім тыпам маўлення, як апісанне.
3. Якія жанры тэкстаў грунтуюцца на апісанні як тыпе маўлення? 1 вид - рецептивный лёгкое 1,5 Б. Вызначыць, якія жанры тэкстаў грунтуюцца на апісанні як тыпе маўлення.
4. Ці правільныя сцвярджэнні? 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Вызначыць правільнасць або няправільнасць сцвярджэнняў, якія адносяцца да прапанаванага тэксту.
5. Размяжуй тэксты на апісанні і разважанні 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Размежаваць тэксты ў адпаведнасці з тыпам маўлення (апісанне і разважанне).
6. Размяжуй тэксты на апісанні і апавяданні 1 вид - рецептивный среднее 4 Б. Размежаваць тэксты на апісанні і апавяданні.
7. Што (хто) апісваецца ў тэксце? 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Вызначыць від апісання (партрэт ці пейзаж, апісанне прыроды) у кожным тэксце.
8. Які від апісання выкарыстоўваецца ў тэксце? 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Вызначыць від апісання ў кожным тэксце.
9. Суаднясі тэкст з характарыстыкамі 2 вид - интерпретация сложное 6 Б. Суаднесці тэкст з характарыстыкамі.

Тесты

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Трэніроўка Паглыбленне паняцця пра апісанне як тып маўлення 00:15:00 среднее 15 Б. Заданні тэставай работы (1—2 узроўняў складанасці) скіраваны на выпрацоўку і практычнае замацаванне такіх уменняў і навыкаў, як вызначэнне рыс, характэрных для тэкстаў–апісанняў; характарыстыка зместавых і структурных прымет такіх тэкстаў; адрозненне розных відаў апісанняў.

Проверочные тесты (скрыты от учеников)

Номер Название Рекомендованное время: Сложность Баллы Описание
1. Дамашняя работа Паглыбленне паняцця пра апісанне як тып маўлення 00:05:00 среднее 19,5 Б. Заданні тэставай работы (1 і 3 узроўняў складанасці) прапаноўваюцца ў якасці дамашняй работы, скіраваны на выпрацоўку і практычнае замацаванне уменняў і навыкаў, заснаваных на вызначэнні розных відаў апісанняў; характарыстыцы іх вызначальных асаблівасцяў.
2. Праверачная работа Паглыбленне паняцця пра апісанне як тып маўлення 00:20:00 среднее 35,5 Б. Заданні тэставай работы (1—4 узроўняў складанасці) скіраваны на праверку такіх выпрацаваных пры папярэднім выкананні практыкаванняў уменняў і навыкаў, як вызначэнне рыс, характэрных для тэкстаў–апісанняў; характарыстыка зместавых і структурных прымет такіх тэкстаў; адрозненне розных відаў апісанняў; стварэнне ўласнага апісання пэўнай з’явы прыроды.