Условие задания:

1,5 Б.
Вызначы, якія жанры тэкстаў звязаны з апісаннем як тыпам маўлення.
 
Справаздача аб этапах выканання работы
 
Апісанне знешнасці чалавека
 
Аўтабіяграфія