Условие задания:

6 Б.
Ці адпавядае тэкст наступным характарыстыкам?
 
Выпаў першы снег. Белай коўдрай улёгся ён на палеткі, лугі, рэкі і азёры, апушыў стрэхі, выбеліў вуліцы і пагоркі, павіс баваўнянымі камякамі на голлі дрэў, на парканах і кустах. Прэсна запахла першай зімовай свежасцю. І дыхалася неяк асабліва бадзёра і лёгка. Жвава і ахвотна трухае па першым зазімку конь, запрэжаны ў яшчэ не аб’езджаныя сані (М. Машара).
 
Тып тэксту — разважанне
 
У тэксце апісваюцца асобныя прыметы прадмета
 
Для вызначэння тыпу тэксту важнае значэнне маюць аднародныя члены сказа