Теория

Задания

1. Якія члены сказа аднародныя?

Сложность: лёгкое

1,5
2. Якія злучнікі не могуць ужывацца пры аднародных членах сказа?

Сложность: лёгкое

1,5
3. Вызначы разрад злучальнага злучніка

Сложность: лёгкое

1,5
4. Якія азначэнні аднародныя?

Сложность: лёгкое

1,5
5. Выпішы са сказаў словы, што адносяцца да аднародных членаў сказа

Сложность: среднее

4
6. Якія аднародныя члены ў сказах?

Сложность: среднее

4
7. Чым выражаны аднародныя члены сказа?

Сложность: среднее

4
8. Колькі радоў аднародных членаў сказа?

Сложность: среднее

4
9. Якія злучнікі ўжываюцца пры аднародных членах сказа?

Сложность: среднее

4
10. Якія азначэнні аднародныя, а якія — не?

Сложность: сложное

6
11. Ці патрэбныя коскі пры азначэннях?

Сложность: сложное

6
12. Якім чынам аднародныя члены звязваюцца паміж сабой?

Сложность: сложное

6
13. Якім чынам ужываецца злучнік пры аднародных членах?

Сложность: сложное

6
14. Расстаў знакі прыпынку ў сказах

Сложность: сложное

6

Тесты

Материалы для учителей