Условие задания:

1,5 Б.
Якое са  сцвярджэнняў не супярэчыць сутнасці ўдакладняльных членаў сказа?
 
Могуць удакладняцца розныя члены сказа
 
Удакладняльныя члены вымаўляюцца ці павышаным, ці паніжаным (па меркаванні чытальніка) голасам
 
Удакладняльныя члены сказа выдзяляюцца, як правіла, працяжнікамі