Условие задания:

2 Б.
1.png
 
Дано: \(BL =\) 8 см, \(LO =\) 6 см.                     
  
Вычисли \(BO\).
  
\(BO =\)  см.