Теория:

Study Vv, Ww, Xx. 
 
Listen and repeat (слушай и повторяй).
  
 
Vv

vegetable [‘veʤ(ə)təbl] — овощ
 
vegetables-1085063_1920.jpg
Рис. \(1\). Vegetables
 
Ww

watermelon [‘wɔ: təˌmelən] — арбуз
 
watermelon-154510_640.png
Рис. \(2\). Watermelon
 
Xx

X-ray [‘eksreɪ] — рентгеновский снимок
 
x-ray-223836_1920.jpg
Рис. \(3\). X-ray
Источники:
Рис. 1. Vegetables, https://pixabay.com/images/id-1085063/. Pixabay License CC0.
Рис. 2. Watermelon, https://pixabay.com/images/id-154510/. Pixabay License CC0.
Рис. 3. X-ray, https://pixabay.com/images/id-223836/. Pixabay License CC0.