Условие задания:

3 Б.
Look at the pictures and complete the sentences. Put in the words. (Посмотри на картинки и дополни предложения. Вставьте слова).
 
1. race-2090184_960_720.png We like .
 
2. sport-1529264_960_720.jpg Boys like .
 
3. basketball-306498_960_720.png My brother likes .
Источники:
https://pixabay.com/