Условие задания:

3 Б.
Дано уравнение:
 
x+1=17.
 
Заполни пропуски:
 
x=ii,x=i.i+1=17,17=17.