Условие задания:

1 Б.
Укажи предложени(-е, -я) с придаточными времени.